فاو، بسترن بی 50 اف، مدل 1396 چین

75,000,000 تومان  (6 سال پیش)

تهران، تهران
نقره ای، بدون رنگ
هر خودرویی با
قیمت35,000,000 تومان به بالا
ایران خودرو، سمند  LX، مدل 1396 ایران

32,000,000 تومان  (6 سال پیش)

تهران، تهران
سفید، بدون رنگ
هر خودرویی با
قیمت حداکثر20,000,000 تومان